A.     Učební plán - úpravy

 

 

 

1)      V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny.

2)      V učebním plánu 2. stupně je zařazen vyučovací předmět Francouzský jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny.

3)      V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: „Další cizí jazyk si mohou zvolit žáci 7. ročníků“.

4)      Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: „Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: Další cizí jazyk, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí.“

5)      Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: „Žáků 9. ročníků se netýká povinnost vybrat si jeden další cizí jazyk ve školním roce 2013/14.“

6)      plán a přehled volitelných předmětů se mění takto:

 

 

UČEBNÍ PLÁN – 2. stupeň, 6. – 9. ročník

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

6.

7.

8.

9.

Celkem

z toho

DH

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5

4

4

4

17

2

ANGLICKÝ JAZYK

3

3

4

4

14

2

FRANCOUZSKÝ JAZYK

-

2

2

2

6

6

MATEMATIKA

4

4

4

4

16

 

INFORMATIKA

1

1

1

1

4

3

DĚJEPIS

2

2

2

2

8

1

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

1

1

1

1

4

 

FYZIKA

2

2

2

2

8

2

CHEMIE

-

-

2

2

4

 

PŘÍRODOPIS

3

3

3

2

11

3

ZEMĚPIS

2

2

1

2

7

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

1

1

1

1

4

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

2

2

1

2

7

2

TĚLESNÁ VÝCHOVA

2

2

2

2

8

2

PRACOVNÍ ČINNOSTI

1

1

1

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

29

30

31

32

122

24

 

Vysvětlivky: DH – disponibilní hodiny

 

 

 

 

Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů:

UČEBNÍ PLÁN – 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

6.

7.

8.

9.

Celkem

z toho

DČD1)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5

4

4

4

17

2

ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK

3

3

4

4

14

2

MATEMATIKA

4

4

4

4

16

 

INFORMATIKA

1

1

1

1

4

3

DĚJEPIS

2

2

2

2

8

1

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

1

1

1

1

4

 

FYZIKA

2

2

2

2

8

2

CHEMIE

-

-

2

2

4

 

PŘÍRODOPIS

3

3

3

2

11

3

ZEMĚPIS

2

2

1

2

7

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

1

1

1

1

4

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

2

2

1

2

7

2

TĚLESNÁ VÝCHOVA

2

2

2

2

8

2

PRACOVNÍ ČINNOSTI

1

1

1

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

29

30

31

32

122

18

 

1)      DČD -

 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14

 

PŘEDMĚTY

6.

7.

8.

9.

Celkem

Francouzský jazyk

 

2

2

2

6

Konverzace v AJ

 

2

2

2

6

 

 

UČEBNÍ PLÁN – 1. stupeň, 1. – 5. ročník

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

z toho

DH

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

9

10

8

7

7

39

2

ANGLICKÝ JAZYK

-

-

3

3

3

9

 

MATEMATIKA

4

5

5

4

5

23

2

INFORMATIKA

-

-

-

1

1

2

1

PRVOUKA

2

2

3

-

-

7

1

PŘÍRODOVĚDA

-

-

-

2

2

4

1

VLASTIVĚDA

-

-

-

2

2

8

1

HUDEBNÍ VÝCHOVA

1

1

1

1

1

5

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1

2

1

2

1

7

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

2

2

2

2

2

8

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

1

1

1

1

2

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

20

23

24

25

26

109

9