Výtvarné kluby ve školním roce 2017/18

Výtvarné kluby Veronika Radová                  radova@korunka.org

Výtvarné kluby Eliška Surmová                     surmova@krunka.org

Výtvarné kluby Tomáš Komrska                    komrska@korunka.org