Výtvarné kluby ve školním roce 2019/20

Výtvarný klub pro 6. – 9. ročník   Úterý 15.30 – 17 hod., začínáme  24.9.2019, 600 Kč / pol.

Lektor: Mgr. Tomáš Komrska -komrska@korunka.org výtvarnou výchovu učí od roku 1986, je spoluautorem prvních alternativních osnov výtvarné výchovy, které se celorepublikově zaváděly po roce 2001, dlouhodobě spolupracuje s PedF UK v Praze, odborně oponoval učebnice Vv, organizoval a koncipoval řadu výstav dětského výtvarného projevu, koordinuje činnost výtvarných klubů

Koncept:

• Výtvarný klub nemá pevnou strukturu a garantovaný program

• Do klubu můžou děti přistoupit na začátku i v průběhu roku

• Vzhledem k různému věku dětí, k různému nadání a k různým praktickým zkušenostem volíme společně témata, techniky, postupy podle momentální inspirace a podle svých potřeb a zájmů

• Spolupracujeme s katedrou výtvarné výchovy PedF UK v Praze, společně s lektorem a pod odborným dohledem vedoucího ped. praxe v našem klubu studenti ped. fakulty absolvují své pedagogické praxe, společně experimentujeme, diskutujeme o umění a tvoříme