Kroužek Egyptologie
9.10.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Na prvním setkání našeho kroužku 20. 9. 2016, který se věnuje základnímu filosofickému pohledu na problematiku dějin Egypta, jsme se seznámili s pojmem Civilizace. Definovali jsme tento termín i okolnosti, které stáli u zrodu starověkých společností. Významnou přírodní podmínkou úsvitu prvních států byl často mohutný vodní tok, nejčastěji řeka či přímořská oblast. Prvotní pokusy o ustanovení státního zřízení byly mnohdy chaotické a nejasné. Až po delší době došlo k vytvoření prosperující kultury. Příklady těchto úspěchů lze pozorovat v oblastech Afriky, Řecka, Říma, Malé Asie, Indie, Číny či Střední a Jižní Ameriky atd. První setkání bylo věnováno především lokalitě Středomoří. Dějiny antického světa a Malé Asie jsou důležité pro pochopení vzájemných vztahů Egypta s nejbližšími sousedy. Těším se na další setkání. Příští týden se vrátíme do hluboké minulosti a navštívíme bájnou Atlantidu. Některé teorie poukazují na možnost, že někteří Atlanťané zkázu svého světa přežili a svými znalostmi ovlivnili rozkvět starověkých států.

Marcus Tullius Cicero: "Historia magistra vitae" (Historie je učitelkou života)

Zdeněk Bláha

KROUŽEK SPORTOVNÍCH HER
9.10.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Dne 19. 9. 2016 se uskutečnily první sportovní hry. Sešli jsme se v hojném počtu. Jelikož to bylo naše první setkání, seznámili jsme se nejprve s pravidly bezpečnosti při sportovních hrách a poté už jsme se téměř celou hodinu nezastavili. Po poctivé rozcvičce následovalo plno her od oblíbeného mrazíka a žahavek přes náročnější vybíjenou či fotbal a spoustu dalších. Všichni se dobře bavili a hlavně zapotili a již teď se těšíme na příště, kdy si vyzkoušíme spoustu dalších nových her.

Bc. Kristýna Valentová

Bc. Natalia Hasan

STARÉ PRAŽSKÉ POVĚSTI
8.10.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Dne 20. 9. jsme v družině zahájili kroužek o starých pražských bajkách a pověstech. Kroužku se zúčastnili především žáci přípravky, prvních a druhých tříd. Na první hodině se děti dozvěděly, co jsou to vlastně pověsti a jak vznikly. Naší první pověstí, které jsme se věnovali, byla pověst o Golemovi. Zejména menší děti o něm slyšely poprvé a moc se jim příběh líbil. Nejprve jsme si celou pověst přečetli a povídali si o ní. Nechyběla ani pohádka o Golemovi, z cyklu Dějiny udatného českého národa. V závěru děti společně Golema vymalovaly. Už teď se jistě těší na další pověst.

Bc. Kamila Jakubů

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA A ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU NA KORUNCE
8.10.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Děti z přípravné třídy poprvé usedly do školních lavic a seznámily se se školou, novými kamarády a pedagogy. Nový školní režim úspěšně zvládají a odpoledne si rády odpočinou při čtení pohádky. Odpolední čas nejčastěji tráví s knihou pohádek "Povídání o pejskovi a kočičce" od Josefa Čapka, která je inspirovala k výrobě pejska a kočičky z papíru. Jemnou motoriku děti rozvíjely pomocí dřevěné stavebnice, ze které postavily nádherné stavby. Díky této činnosti děti dokáží lépe koordinovat pohyby. Protože byl tento měsíc velmi slunečný, trávili jsme čas na čerstvém vzduchu na dětském hřišti - Letenská pláň, kde si děti užily skluzavek.

Bc. Lucja Czudek

První sekání předškoláčků na Korunce
6.10.2016 korunka.org AKTUALITY


5.10. začalo opět setkávání předškoláků na Korunce. - vždy první středu v měsíci Již devátým rokem se schází ve škole naši budoucí žáčkové a poznávají prostory školy a seznamují se s p. učitelkami. Nyní to byla Jana Kárská a Hanka Větrovcová..

Sešly se usměvavé, veselé, šikovné a zvídavé děti. Představily se a pochlubily , co mají nejraději. Vyprávěli jsme o ročním období, kterým nyní procházíme. Pěkně nám do toho pršelo .-). Děti věděly vše, že máme podzim a co k němu u patří. Změny v přírodě, počasí, barevnost i dětské hry pouštění draků.Také jsme nezapomněli na básničku o drakovi. Děti mají šikovné hlavičky. Brzy si vše zapamatovaly. Rozřazovali jsme draky na papírové a pohádkové. Říkali jsme si, ve které pohádce draci vystupují. I výroba draka byla součástí našeho setkání a přečtená pohádka udělala tečku za touto částí programu. Na závěr jsme sportovali - hod na cíl dračí koulí z papíru. Procházka po škole byla poslední korunkou našeho setkání. Tak se těšíme na další předškoláčky 2. listopadu. Možná bude sněžit a deštníky vyměníme za čepice a šály ...

paní učitelky Hanka a Jana


Jak to vidí rodiče (tzv. baťůžkové dny ve 2.B)
24.9.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Paní učitelka Mazáčová invenčně vytváří pro svoje druháčky za účelem zpestření vyučování tzv. "batůžkové dny", kdy se děti pod jejím vedením vypravují do různých částí našeho hlavního města, kde si vyprávějí na předem určené téma. V novém školním roce se již uskutečnila první podzimní vycházka, která se nesla v duchu aktuálně probíraného tématu - v pořadí jedenáctého českého krále, panovníka Karla IV. Dětem stačil batůžek s pitím, svačinou, notýskem a penálem. Do oběda byla celá třída zpět ve škole.

Nejvíce informací si děti zapamatují, když si mohou o probíraném tématu nejenom povídat a číst z učebnic ve školních lavicích, ale když si mohou na kus naší historie přímo sáhnout, projít se po ní nebo ji vidět bezprostředně na vlastní oči a tak vnímat dějiny prostřednictvím více smyslů.

Dále paní Mgr. Mazáčová plánuje praktikovat pod vedením zkušené certifikované lektorky tzv. PROGRAM MISP (Massage in School Programme), který pomáhá prostřednictvím masáží zad, hlavy, týlu a rukou běžně oblečených dětí a pod dohledem dospělých kvalifikovaných osob a za pomoci sofistikovaných metod a technik harmonizovat vztahy v třídním kolektivu a zvyšovat sebevědomí a sebeúctu dětí. Pokud budou rodiče s realizací programu MISP souhlasit, tak bude celý program pro děti realizován ze sponzorského daru, který obdržela třída 2.B od jednoho z rodičů.

PhDr. Richard Vaněk
- otec žáka třídy 2.B
17. září 2016

Jak to vidí rodiče (za savci do ZOO Praha - třída 4.A)
24.9.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

Vidět nakreslenou opici, žirafu nebo slona v učebnici či sledovat záběry těchto zajímavých zvířat v televizi jistě dokáže podchytit dětskou zvědavost. Zvláště pak v souvislosti s velkým probíraným školním tématem "Savci". A když už paní učitelky tak úspěšně dětskou zvědavost podchytily, byla by škoda ji dále nerozvinout a neupevnit.

Proto se paní učitelka Kárská, společně s dalšími kolegyněmi, které vyučují čtvrté třídy, vzájemně dohodly a po dohodě iniciativně domluvily se vzdělávacím a programovým oddělením Zoologické zahrady hl. m. Prahy společnou exkurzi žáků čtvrtých tříd mezi savce, tuto populární skupinu obratlovců, které pražská zahrada chová v počtu více než tisíc kusů a které jsou v ZOO Praha zastoupeny 167 druhy.

A děti se mají určitě na co těšit - uvidí mimo jiné mládě gorily nížinné Ajabu nebo nepřehlédnutelného, něžného, trpělivého a opatrného pětadvacetiletého gorilího samce Richarda, dále klokany rudé - samce Eddyho a samici Sedmičku, mládě mravenečníka velkého Lectera a jeho starostlivou mámu Ellu, rok starého pralesního savce tapíra čabrakovitého, nazývaného Budaka Puntju (v překladu "kluk Punťa"), čistokrevné indické lvi Jamvana, Ginni a Suchi a 20. srpna 2016 narozené mládě afrického savce hrbáče kapského. Bezpochyby zaujme také Maxmilián, 5. dubna 2016 narozené mládě slona indického, lachtani jihoafričtí Meloun a Mamut (otec se synem) nebo přitáhnou dětskou pozornost lední medvědi Tom a Berta, kterak mlsají jejich oblíbenou zmrzlinu - ve vodě zamražená jablka, mrkve, lososy, sledě, makrely nebo hovězí maso.

Vzhledem k blízkosti školy se exkurze uskuteční pěšky ve čtvrtek 29. září 2016 a povede známým směrem přes přírodní památku Královská obora (park Stromovka) směrem k Trojské lávce, odkud je ZOO Praha co by kamenem dohodil. Obědvat budou žáci už ve školní jídelně. Doufejme, že bude přát počasí a snad se mezi účastníky najde také ochotný fotograf - dokumentarista, který následně obohatí webové stánky školy o pár zajímavých záběrů ze školního výletu.

PhDr. Richard Vaněk
otec žáka třídy 4. A
17. září 2016

Foto Jan Vaněk 4.A


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17
23.8.2016 korunka@news AKTUALITY


SOUHRNNÉ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17 pro 2. - 9. roč.


INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY


Seznam se bezpečně (s Benem Christovao)
11.6.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V pondělí 6. června jsme společně s žáky 6. - 9. ročníků věnovai tři vyučovací hodiny tématu bezpečnosti na internetu, především však nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. Ve třídách jsme shlédli sice velmi smutné, ale zajímavé filmy inernetových hrozbách, reálnách možnostech kyberšikany, loupeže identity, vydírání a podobně. Potom následovala beseda s Benem Christovaem, který byl velmi přímý a doporučoval konkrétní chování na internetu s tím, že je v dnešní době potřeba maximální osobní ochrany a ostražitosti. Postupně jsme společně formulovali základní pravidla bezpečnosti v kyberprostoru. Ben byl skvělý, vystupoval skromně a přátelsky. Brzy jistil, že u nás ve škole má obdivovatelů skutečně hodně. Bavil se s každým, každému podal ruku, podepsal se, věnoval nám tolik času, kolik bylo třeba.

Velmi zajímavá diskuze, vlastně výměna zkušeností, byla s manažerem pro internetovou bezpečnost ve firmě Seznam.cz, pan Martin Kožíšek je špičkový odborník v oboru a bylo to znát.

Určitě se koukněte na stránky projektu na adrese seznamsebezpecne.cz.

MARTIN KOŽÍŠEK, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz:

Tato netradiční kampaň vznikla, aby upozornila na velký fenomén úniku citlivých dat na internet. Každý den řešíme alespoň jeden případ vydírání spojený s únikem citlivých materiálů. Než pošlete podobné fotografie nebo videa na internet, zamyslete se, zda opravdu chcete, aby je viděl každý. A i když už je pozdě a je na vás vyvíjen nátlak, vždycky se dá situace citlivě řešit.

BEN CRISTOVAO, zpěvák:

Na internetu se v současné době děje bohužel tolik špatných věcí, že je potřeba chránit jeho uživatele. Uvědomuju si svoji pozici vůči fanouškům a beru ji jako závazek. Chci upozorňovat na rizika této formy komunikace, která se kolikrát nezdá být tak nebezpečná. Chovejte se na internetu, jako by to bylo v reálném životě. Tak abyste se vy nebo vaše okolí nedostalo do úzkých. Seznam se bezpečně, je jedna z aktivit, která pro mne a hlavně pro vás má smysl!

Fotogalerie

Připravil Tomáš Komrska

Přípravná třída šla po stopách Karla IV.
10.6.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Ve středu 25.5. jsme se vydali tramvají na Malostranské náměstí a odtud na Karlův most. Karel IV. je stále naše hlavní téma, tak jsme chtěli shlédnout jednu z jeho významných staveb. Nejprve jsme si celý most prošli, prohlédli jsme si věže na obou stranách, sochy, Čertovku a Kampu. Pověděli jsme si pověst O Bruncvíkovi a Janu Nepomuckém. Pak jsme se projeli lodí, kochali se pohledem na Prahu a poslouchali vyprávění kapitána. Nakonec jsme navštívili Muzeum Karlova mostu, abychom se dozvěděli, jak se most stavěl, kde stál most Juditin, jaké se používalo nářadí při stavbě. Po půldenní výpravě jsme byli sice trošku zmoženi, ale spokojeni.

Irena Taterová

Do Vídně za uměním / výlet 2. žáků stupně
1.6.2016 korunka.org AKTUALITY


Ve dnech 19. a 20. května jsme pro žáky II. stupně uspořádali ve spolupráci s CK PRAGOTOUR výlet do Vídně. Akce se zúčastnilo celkem 45 nadšených vyznavačů historie a umění z naš školy ze ZŠ Libčická z Prahy 8.

Program výletu byl koncipován tak, abychom viděli z Vídně to nejdůležitější a měli motivaci vrátit se, prohlédnout si příště např. interiéry historických staveb a rozsáhlé galerie umění podrobně podle svých zájmů. Byl to tedy orientční výlet, v rámci kterého jsme si v klidu a bez spěchu prohlédli centrum, Hundertwasserhaus, Hunderwasser village, Mariahilfer Strasse, galerii Albertina a zahrady paláce Schönbrunn. Služby CK Pragotour byly výborné, dobrou náladu podpořilo počasí, které bylo tak akorát, děšti jsme se úspěšně několikrát vyhnuli.

Info a foto T. Komrska

Fotogalerie


Alena a Linda v krajském kole OVOV
31.5.2016 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


Děvčata Alena Červenková a Linda Víšková z deváté třídy postoupila na OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) do krajského kola, které se konalo v Aréně Sparta na Podvinném mlýně. Předvedly bojovné výkony, které ovšem na postup do republikového finále nestačily.

Sportovkyním gratulujeme.

Děti v ČT vyzkoušely i role moderátorů
31.5.2016 korunka.org AKTUALITY


Květnové páteční odpoledne jsme s 6.B a několika žáky deváté třídy navštívili Českou televizi. Mohli jsme si prohlédnout několik studií, průvodci nás provedli velkou částí areálu a nakonec jsme si vyzkoušeli i práci kameramana nebo moderátora televizních novin.

Jana Javůrková

Fotogalerie


Slovanská epopej je monumentální (ŠD)
30.5.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


V ÚTERÝ 24.KVĚTNA JSME SE VYDALI DO GALERIE VE VELETRŽNÍM PALÁCI NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU SLAVNÉ SLOVANSKÉ EPOPEJE ALFONSE MUCHY.

ZPRVU VŠECHNY NÁS OHROMIL ROZMĚR OBRAZŮ, KTERÉ MALÍŘ MALOVAL NA PLÁTNA Z LODNÍCH PLACHET . SLEČNA KURÁTOTKA S NÁMI PUTOVALA OD OBRAZU K OBRAZU A VYPRÁVĚLA O JEHO VÝZNAMU I HISTORII TVORBY. CESTOU JSME NARAZILI NA STUDENTY VÝTVARNÝCH ŠKOL, KTEŘÍ DO GALERIE CHODÍ KRESLIT. OBORNÝ VÝKLAD TAKÉ ZAUJAL NĚKOLIK STARŠÍCH DAM, KTERÉ POŽÁDALY, ZDA SE SMÍ PŘIPOJIT. Z ČEHOŽ PLYNE, ŽE DĚTI NAŠÍ ŠKOLY JSOU ZKUŠENÝMI NÁVŠTĚVNÍKY GALERIÍ, KTEŘÍ VĚDÍ, JAK SE NA TAKOVÝCH MÍSTECH CHOVAT.

PO SPOLEČNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDCE CELÉ EPOPEJE BYL ČAS NA OTÁZKY A VYHLEDÁVACÍ ÚKOL. DĚTI SI MOHLY VYBRAT Z ŘADY VÝŘEZŮ Z OBRAZŮ A HLEDALY, KAM KTERÝ PATŘÍ. TÍM SE S OBRAZY SEZNÁMILY Z VLASTNÍHO ÚHLU POHLEDU A PROŽITEK Z DÍLA SE MOHL ODEHRÁT V DALEKO OSOBNĚJŠÍ ROVINĚ. JAKO MILÝ BONUS JSME PŘIVÍTALI JEŠTĚ VÝSTAVU ZVĚROKRUH ČÍNSKÉHO SOCHAŘE AJ-WEJ-WEJE, KTERÁ JE K VIDĚNÍ PŘED VELETRŽNÍM PALÁCEM.

ELA+ZDENEK Fotogalerie (Elena Masaryková)


Školní družina v Bílkově vile
29.5.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Dne 17.5. SKUPINA DĚTÍ Z DRUŽINY NAVŠTÍVILA BÍLKOVU VILU. DĚTI SE SEZNÁMILY S HISTORIÍ BUDOVY, DOZVĚDĚLY SE NĚCO MÁLO O PANU FRANTIŠKU BÍLKOVI, JEHO RODINĚ A O ZPŮSOBU, JAKÝM TVOŘIL SVÁ DÍLA. PROHLÉDLY SI CELOU BUDOVU A VYSTAVENÉ EXPONÁTY, PŘEDEVŠÍM SOCHY ZE DŘEVA. NAKONEC SE SAMY PŘEVTĚLILY DO UMĚLCŮ A VYZKOUŠELY SI KRESBU UHLEM.

ANNA STRÁNSKÁ, VERONIKA KUBÁNKOVÁ

Fotogalerie


Osmáci prezentovali ve Veletržním paláci "Příběhy našich sousedů"
28.5.2016 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


Pětičlenná skupina z 8.A (konkrétně Adam Valenta, Matyáš Brunner, Emma Šponarová, Ema Kynčlová a Oldřich Tulis) se pod vedením pana učitele Vališe zapojili do projektu "Příběhy našich sousedů" realizovaným občanským sdružením Post Bellum.

Žáci s učitelem v rámci projektu stávili odpoledne s pamětnicí Janou Pfeifferovou, která se s nimi podělila o vzpomínky na dětství za druhé světové války. Celý rozhovor byl nahráván na diktafon a poté za pomoci profesionálů ve studiu Českého rozhlasu zpracován ve 4 minutový výstup, který si lze poslechnout na webových stránkách projektu: Příběhy násilí


Ve čtvrtek 19.5. si žáci všech zapojených škol ve Veletržním paláci vyzkoušeli, jaké to je, si svou práci obhájit před odbornou porotou, samotnými pamětníky i širokou veřejností. Na umístění mezi nejlepšími to tento rok bohužel nestačilo, nicméně Adam a Matyáš, kteří se zhostili prezentace, reprezentovali naši školu na jedničku. "Pokud bude možnost, do projektu se určitě zapojíme i příští rok." uvádí dějepisář Josef Vališ.


Čokoládová tretra s USAINEM BOLTEM (děti z Korunky také velmi zářily)
18.5.2016 korunka.org AKTUALITY


Čokoládovou tretru na pražské Julisce ozdobil nejen Usain Bolt, ale především svými výkony zářily děti naší školy. 35 našich malých sportovců se v bojovné náladě vydalo 18.5.2016 na pražskou Julisku, aby tam svými výkony na 100, 200 a 300 metrů ozdobily atletický mítink, který navštívil fenomenální běžec Usain Bolt. Děti si odnesly čokoládové medaile v podobě stopek, šťastnější lovci pochytali autogramy Honzy Železného, Kuby Holuši, Pavla Masláka a Imricha Bugára. Největší odměnou pak byl Jendy placák s Usainem Boltem a Denyho fotka na novinky.cz s běžcem v popředí. Ač nás Ostrava ve finále neuvidí, jsme hrdí na to, že všichni sportovci skončili v cíli a nikdo se nezranil či nespadl.

Milena Plachá Hurychová

Fotogalerie Mileny P.H.


Výstava keramiky věnovaná Kryštofu Kolumbovi
16.5.2016 korunka.org AKTUALITY


Pán na fotografii není kupodivu Karel IV., ale neméně slavný Kryštof Kolumbus (asi 1451 - 1506)... Právě jemu je věnována výstava keramiky ve veřejném prostoru (výloha bývalé městské knihovny - ul. Milady Horákové 56, vedle Erhartovy kavárny). Výstava krásných keramických objektů budí zaslouženou pozornost veřejnosti a bude k vidění přibližně do konce května. Děkujeme dětem z keramického kroužku a Hance Křížkové, která je skvěle vede. Za podporu a možnost uspořádat veřejnou výstavu na velmi atraktivním místě děkujeme ÚMČ Prahy 7.

Pohádková vyjmenovaná slova... (3.B)
15.5.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Třída 3. B už umí všechny vyjmenovaná slova, a proto nikomu nedělalo problém si je zopakovat při psaní pohádek. Všichni jsme se u toho zasmáli a byli bychom rádi, kdybyste si vyjmenovaná slova po V, S a Z s námi mohli touto hravou formou zopakovat i Vy! Stejně skvělou práci děti odvedly při psaní básní. Jejich fantazie nás vždy ohromí a věříme, že tvorba těchto malých spisovatelů si touto cestou najde i mnoho dalších fanoušků :)

Iva Schmittová
Alžběta Tietzová

Pohádky (PDF)


Karel IV. ve Stromovce (přípavná třída)
14.5.2016 korunka.org AKTUALITY


Hlavním květnovým tématem dětí z přípravné třídy je Karel IV. Každý přinesl z domova knihu, časopis, CD či informace z internetu. Každý den jsme si povídali, četli, prohlíželi a poslouchali. 11.5. 2016 jsme se vydali na dopolední výpravu do Stromovky, kde se uskutečnila Velká hra skupin na téma Karel IV. Děti soutěžily ve čtyřech skupinách. V průběhu dopoledne plnily nejrůznější úkoly - poznávání staveb na obrázcích, skládání portrétu Karla IV., hledání odpovědí na mnoho otázek...Byla jsem velmi mile překvapena s jakým nadšením děti všechny informace přijímaly, ale také jaké množství si jich pamatují.

Irena Taterová

Fotogalerie


Retrospektivní výstava přípravé třídy
13.5.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


V úterý 3.5.2016 v 17 hodin byla zahájena výstava výtvarných prací přípravné třídy. V přízemí školy jsme vystavili část prací, které jsme vytvořili během osmi měsíců. Budeme rádi, když se podíváte i Vy na naše velryby, námořníky či lodě.

Po vernisáži se konalo také vystoupení dětí z přípravné třídy. Ukázaly, že umí krásně recitovat (např. verše ze sbírky Michala Černíka Jak žijí oblázky), zpívat, ale také hrát na hudební nástroje. Na závěr nechyběla oslava. Rodiče přinesli mnoho dobrot. Výtvarníci, recitátoři a hudebníci si zasloužili dětské šampaňské, to k vernisáži totiž patří.

Irena Taterová

POZNÁVÁME SVĚT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ- HOLANDSKO
12.5.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Dne 27. 4. jsme se s kroužkem "Poznáváme svět" podívali do Holandska. Povídali jsme si o různých zajímavostech a zvyklostech, ukázali jsme si, kde se Holandsko i jeho hlavní město Amsterodam nachází. Ochutnali jsme velké množství holandských sýrů a shlédli dvě krátké animované pohádky. Další destinací bude Německo 11. 5.

Těšíme se Verča Kubánková a Verča Novotná

Velká hra pro budoucí prvňáčky
12.5.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Každou první středu v měsíci je pro naše budoucí prvňáčky připraven program. Dnes přišla řada na školní družinu. Pro děti si připravily vychovatelky různé činnosti, při kterých si děti mohly vyzkoušet své dovednosti, přesnost, hrubou a jemnou motoriku, a také pohybové hry. Největší radost děti měly z opičí dráhy a napodobování pohybové říkanky. Všichni byli šikovní a plní elánu. Měli čas na oddych, volnou zábavu. Závěrem jsme nakreslili obrázky sluníček, která se na nás z obrázků jen usmívala. Další volné pokračování se uskuteční 1. června, my se těšíme a společně si to užijeme.

Dáša Mikešová - školní družina

Školní družina malovala s jízdní policií
5.5.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


VE ČTVRTEK 21. 4. SE CELÁ DRUŽINA VYDALA MALOVAT KŘÍDAMI DO STROMOVKY. KAŽDÁ TŘÍDA SI VYLOSOVALA TÉMA OBRAZU A MOHLO SE ZAČÍT. SLUNÍČKO PĚKNĚ SVÍTILO, TAKŽE PRÁCE ŠLA OD RUKY. DVĚ DÁMY Z JÍZDNÍ POLICIE PŘIJELY ZA NÁMI NA NÁVŠTĚVU A POMOHLY VYBRAT VÍTĚZNÉ DÍLO. TENTOKRÁT ZVÍTĚZILA 2.B. S TÉMATEM "MOŘŠTÍ SAVCI". VĚDĚLI JSTE, ŽE K NIM PATŘÍ LEDNÍ MEDVĚD? I OSTATNÍ OBRAZY BYLY MOC POVEDENÉ. K VIDĚNÍ BYLI PTÁCI, PLAZI, DOMÁCÍ ZVĚŘ, RYBY, MOŘSKÁ HAVĚŤ, BROUCI I TROPICKÝ PRALES, TAKŽE SI VŠICHNI VYSLOUŽILI MALOU ODMĚNU.

A PAK JSME ODMĚNILI I KONĚ JÍZDNÍ POLICIE, KTEŘÍ NÁM CELOU DOBU ZPŮSOBNĚ DĚLALI SPOLEČNOST. PŘINESLI JSME JIM JABLÍČKA A MRKEV. NĚKTEŘÍ Z NÁS SI I KONÍKY POHLADILI. JEN NÁS VŠECHNY PŘEKVAPILO, JAK TAKOVÝ KŮŇ U SVAČINY SLINTÁ…ALE HLAVNĚ, ŽE JIM CHUTNALO.VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTĚ!

ELENA MASARYKOVÁ
Fotogalerie


Úspěšný koncert Hathóry v aule
5.5.2016 korunka.org AKTUALITY


Dne 21.3. 2016 proběhl ve školní aule koncert dětí z hudebních kroužků Hathóra. Kromě sólových vystoupení měli některé děti možnost hrát za doprovodu opravdické kapely. Za foto děkujeme Marii Opatrné.

Fotogalerie


Projekt školní družiny "POZNÁVÁME SVĚT" Maďarsko
5.5.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Ve středu 13. 4. 2016 proběhlo pokračování projektu "Poznáváme svět". Tentokrát se děti dozvěděly zajímavosti o Maďarsku. Děti dostaly jako vždy mapu probírané země a pracovní list s obrázky, které vystihují danou zemi. Byla promítnuta prezentace s údaji o Maďarsku, s fotografiemi Balatonu, Budapešti, národních jídel, maďarských vynálezů, osobností a zajímavých míst. Proběhla ochutnávka tradičních maďarských jídel, červených paprik, chilli papriček, čabajské klobásy a budapešťské pomazánky. Jedna z žákyň pocházející z Maďarska, Boróka Bölöniy, přečetla část maďarského článku z maďarského časopisu a donesla česko - maďarský slovník. Akce se všem líbila a těšíme se na další zemi, a to je Holandsko. Další pokračování "Poznáváme svět" se uskuteční ve středu 27. 4. 2016.

Veronika Kubanková a Veronika Novotná

Odznak všestrannosti olympijských vítězů - odnesli jsme si i zlaté madaile
4.5.2016 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


Ve sportovní soutěži "Odznak všestrannosti olympijských vítězů", která se letos konala na ZŠ TGM, si naši žáci nevedli špatně. První místa: Tereza Šindelařová, Alena Červenková a Vladimír Zeman. Druha místa: Linda Víšková a Daniel Burock, třetí potom Alex Shapovalov. Družstvo ZŠ Korunovační se umístilo na celkovém pěkném 4. místě.

Jana Javůrková, vyučující Tv

Fotogalerie


Na Poháru rozhlasu zabodoval Vláďa Mikolášek (7.A)
4.5.2016 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


V pražské sportovní soutěži "Pohár rozhlasu", která se konala na Olympu Praha", děti bojovaly v atletických disciplínách (skok daleký a vysoký, běh na 60 a 800 metrů, vrh koulí a hod kriketovým míčkem). Vláďa Mikolášek se prosadil i mezi sportovními školami a umístil se na skvělém 3. místě. Ostatní naši závodníci i přes bojovné výkony na medaile bohužel nedosáhli.

NAROZENINOVÁ OSLAVA NA KORUNCE (ŠD)
4.5.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


V měsíci dubnu probíhaly na Korunce v ŠD narozeninové oslavy dle oddělení. Byla spojena vždy dvě oddělení, která si společně užila dvouhodinové odpoledne. Slavili všichni, děti, které byly narozené v měsíci únor, březen, duben dostaly malý dárek. Vychovatelky si pro děti připravily pestrý program hry, soutěže, ale také i rytmus tance. Nechybělo ani malé občerstvení ve stylu zdravé výživy, ovoce, zeleniny, baget, pomazánek a dalších dobrůtek. Společně jsme si oslav užili a těšíme se na další, která se uskuteční v měsíci červnu.

Dáša Mikešová
Fotogalerie


CHARITATIVNÍ BAZAR NA KORUNCE - poděkování
26.4.2016 korunka.org AKTUALITY

Všem, kteří o víkendu přišli, pobyli u nás na Korunce, pojedli, popili, nakoupili, setkávali se, smáli se a radovali se spolu s námi, moc děkujeme:)

Všem, kteří nás podpořili některou z odměn pro příchozí, moc děkujeme:) (tady najdete všechny, kteří nás podpořili)Všem, kteří věnovali svůj čas a obrovskou energii přípravě a zdárnému průběhu našeho bazaru, moc děkujeme:)

Za přípravný výbor Jarního bazaru na Korunce

Radka Václavíková, Markéta Balzarková a Hanka Šišková

Fotogalerie Dr. Vaňka


Fotogalerie p. Pauerové


Hlasujte pro nejlepší plastiku z víček
25.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY
HLASUJTE PRO TŘÍDU, KTERÁ VYTVOŘILA NEJLEPŠÍ PLASTIKU Z VÍČEK NA TÉMA PŘÍRODA.

Hlasovat můžete jen jednou a to pomocí hlasovacího lístku, na který napíšete své jméno a příjmení a třídu, pro kterou hlasujete.

Hlasování probíhá od úterý 26.4. od rána do čtvrtka 28.4. do 20 hodin. Podporte třídu svým hlasem, která podle Vás splnila zadání nejlépe. Do celkového hodnocení se započítá pouze ten lístek, který bude správně vyplněn a bude na něm uvedená existující osoba.

Děkujeme za pochopení. Děkujeme za Váš hlas.

Organizátoři Olympiády pro 2. ročníky

Fotogalerie


Dobrý den, pane řediteli,
17.4.2016 korunka.org AKTUALITY
Dobrý den, pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat Vám, paní učitelce Tereze, pánům učitelům Davidovi, Oscarovi, Adamovi, paní Šiškové, paní Balcárkové, zkrátka všem, kteří se podíleli na dnešní otevřené „hravé hodině angličtiny“ třetích tříd. Úkoly byly nápadité, děti hra zaujala, byly moc šikovné a hlavně ukázaly, že už něco umí.

L.M. (maminka žákyně 3. roč.)

Myšlenkové mapy pro život (soutěž pro sedmáky)
17.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Myšlenkové mapy, to je skvělý nástroj pro vlastní studium, ale také nástroj pro plánování, přemýšlení o nejrůznějších problémech a tématech. Ve spolupráci s panem Miroslavem Holubem, který používá myšlenkové mapy pro plánování a řízení velkých projektů ve stavebnictví, jsme připravili zajímavou soutěž pro sedmáky. Máme za sebou úvodní přednášku a čekají nás vyučovací hodiny, ve kterých budeme společně mapy vytvářet.

Tomáš Komrska

Zazpívali jsme si anglicky (soutěž škol P-7)
8.4.2016 korunka.org AKTUALITY
Ve středu 6. dubna proběhla v ZŠ Fr. Plamínkové soutěž škol Prahy 7 ve zpěvu, zpívalo se anglicky a naši školu reprezentoval minisbor p. učitelky Ireny Eichlerové, děti z Anglické družiny, se kterými zpíval rodilý mluvčí Sam, a zpěváci z II. stupně vedení p. uč. Kucharčíkem. Děkujeme za účast.

JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR - 23. - 24. DUBNA
2.4.2016 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Jarní charitativní bazar - pomozte dobré věci

O víkendu 23. - 24. dubna 2016 se bude na naší škole konat jarní charitativní bazar. Pokud máte doma cokoliv, co by ještě mohlo posloužit, například čisté a nepoškozené oblečení, sportovní vybavení, knihy, hračky, kuchyňské vybavení a další kvalitní a nepoškozené předměty, můžete je přinést již nyní do školy. Věci na vrátnici školy jsou přijímány v době od 13 do 17 hodin nebo po domluvě na tel.. 606 824 412 (Anglická družina).

Věcné i finanční sponzorské dary jsou velmi vítány. Rodiče, učitelé a žáci, kteří jsou ochotni při bazaru pomoci, se mohou hlásit na ha.siska@seznam.cz.

Výtěžek bazaru a zároveň probíhající finanční sbírky bude věnován na podporu doučování dětí s výukovým handicapem na naší škole. Děti s SPU, děti sociálně či jazykově znevýhodněné, děti s jakýmkoli dalším výukovým problémem potřebují pomoci, aby zlepšily své studijní výsledky, zažívaly pocity úspěchu, zlepšily své vyhlídky do budoucna. Doučování zároveň pomůže vyrovnat alespoň zčásti úroveň dětí ve třídě a tím napomůže kvalitní práci pedagogů. Oblečení a předměty, které se během bazaru neprodají, pomohou sociálně slabým rodinám nebo budou věnovány na dobročinné účely.

Pomozte dobré věci a přijďte si nakoupit na jarní bazar na Korunce. Téměř vše za 20Kč. Bazar nabídne také chutné občerstvení, dětský koutek a bohatou tombolu s hodnotnými výhrami od našich sponzorů.

Hanka Šišková, Předsedkyně ŠR ZŠ Korunovační

Andersenovská noc pod vodou
1.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Letošní ANDERSENOVSKÁ NOC byla inspirována mořským světem. Slyšeli jste někdy zpěv velryb? Víte, že velryby žijí ve stádech a mláďátka se rodí ocasem napřed? Předškoláci a děti z 1.B toho vědí o velrybách mnohem více. Celý měsíc žily s knížkou Marky Míkové "Varvara, kniha o velrybím putování". Nejen velryby, ale moře, mořští živočichové a námořníci je provázeli v mnoha hodinách. Snažení dětí vyvrcholilo Nocí s panem Andersenem, kde s autorem obrázků ke knížce Varvara, s panem Miro Pogranem, malovaly velryby. Celý večer, noc i ráno byly velmi poetické.

Děti ve druhé skupině absolvovaly tajemnou a náročnou hru, procházely strašidelným podzemím školy, plnily různé literární úkoly a zastavovaly se u mořských víl, které jim dávaly záludné úkoly. Třída 3.B s p. učitelkou Ivou Schmittovou navštívila ještě tajemnější podzemí bývalé čističky odpadních vod v Papírenské ulici, které dnes slouží jako kuturní enkláva.

Děkuji všem p. učitelkám a dalším zaměstancům školy za skvělou přípravu "andersenovské noci", dětem za skvělý přístup, všichni si noc plně užili.

FotogalerieT. Komrska

KREATIV - JAŘENKY V ŠD
26.3.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Během uplynulého a současného týdne měly děti možnost zapojit se do druhého kreativního projektu organizovaného ŠD. První projekt se týkal malby na textil, tentokrát jsme se s dětmi pustily do výroby plastických květin a motýlů s využitím barev na sklo. Mezi dalšími projekty bude drátování kamínků a květináčů, drátovaný prsten pro větší děti, zdobení skla a porcelánu aj.

Tereza Blažková (ŠD)

MORANA V ŠD
26.3.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


V úterý 23. 3. 2016 jsme byli vynášet Moranu, abychom letošní zimu zahnali nadobro. Naše Morana byla metr a půl vysoká s fialovou sukní a vytvořili ji žáci druhých tříd. Rozloučili jsme se se zimou na Čechově mostě, kam jsme prošli Letenskou plání. Cestou zpátky jsme si zahráli několik her a našli poklad od Velikonočního zajíčka, o který jsme se spravedlivě rozdělili. Déšť nás vyhnal z procházky zpět do školy. Dětem i nám se celá akce moc líbila a už se těšíme na další.

FotogalerieKateřina Metelková a Natalia Hasan

Projekt Rok před školou (školní družina pro předškoláky)
26.3.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Už za několik málo měsíců nastoupí děti z přípravné třídy do prvních tříd. Aby se jim jako "velkým školákům" lépe dařilo, učí se i v rámci školní družiny, dovednostem pro to potřebným. Ze začátku bylo potřeba se nejprve zorientovat v prostředí školy a naučit se novým pravidlům, poznat spolužáky a vytvořit si k nim přátelský vztah, zvládnout sebeobslužné činnosti přiměřené věku. Později jsme se začali věnovat cvičením na orientaci v tělesném schématu i v prostoru, hrubou a jemnou motoriku i grafomotoriku, rozvoj smyslového vnímání. Dále se učíme zvládat potenciálně konfliktních situací. K tomu nám nedávno začal pomáhat "pan Židlička", s nímž děti řeší situace, které mohou nastat. Co nejvíce se snažíme v odpoledních aktivitách navazovat na dopolední výuku. Ale nebojte, času na hraní nám zbývá stále dost.

Anna Stránská

BAREVNÉ VELIKONOČNÍ DNY (ŠD)
25.3.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Rok s rokem se sešel a ve školní družině jsme opět přivítali svátky jara a barevné velikonoční dny. Dny jsme trošičku pomíchali a barvičky jsme na každý den rozdělili jinak. První jarní barvička byla červená, druhý den žlutá a třetí den jsme zakončili zelenou. Děti přišly každý den oblečeny v jiné barvě a my udělali společné fotografie. Do akce se zapojili i vychovatelé školní družiny. Třešničkou na dortu byla spolupráce školní jídelny pod vedením paní hospodářky Hanky Štekrové, která sestavila jídelníček na barevné velikonoční dny. Moc jsme si pochutnali.

FotogalerieDáša Mikešová

INFO ŘEDITELE
Číslo účtu školy:
51-2510070227/0100

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE k 10.6.2016


Aktuální termíny a info


3in - vzdělávací program školy

DODATEK č.1 k 1.9.2013


Procházky školou
ŠKOLA PANORAMATICKÁ 2013

ŠKOLA PŘED VELIKONOCEMI 4/2012

JAK VAŘÍ SEDMÁCI 11/2011

TAJEMSTVÍ PŮDY 05/2010

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/09

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/08


Základní informace o škole
Pojetí výuky a výchovy Principy činnostního učení¨

Školní řád od 1.9.2013


Školní družina
Souhrnné INFORMACE, DOKUMENTY, PLÁNY k 1.9.2015

Výchovný a vzdělávací program školní družiny k 1.9.2013


Školní jídelna
AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK ODĚDY / ZDRAVÉ SVAČINY

ALERGENY - INFORMACE

ALERGENY - PLAKÁT (PDF)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Informace pro strávníky a rodiče

Přihláška ke stravování


Poradenské centrum školy
Kabinet rozšířené péče

Výchovná poradkyně - přijímací řízení


t
LOGO ŠKOLY


Stáhněte si fotky tříd
FOTKY TŘÍD 2010

FOTKY TŘÍD 2009

FOTKY TŘÍD 2008

FOTKY TŘÍD 2007


NAŠI PARTNEŘI


Partneři projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY


Počítadlo přístupů
počítadlo.abz.cz