Čtenářské dílny s 8. A
2.7.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V 2. pololetí jsme hodiny literatury pojaly jako čtenářské dílny. Co to vlastně znamená? Žáci si vybrali libovolnou knížku, kterou si nosili na hodinu. Literaturu jsme měli v pátek pátou hodinu, tak jsme se alespoň trochu zrelaxovali po náročném týdnu. Abychom se cítili co nejlépe, mohli jsme si vybrat pohodlné místo pro čtení. Hlavním pravidlem bylo nerušit ostatní a soustředit se na čtení. Aby to nebylo jen tak, paní učitelka nám v průběhu celého pololetí zadávala otázky a úkoly, nad kterými jsme během hodin měli přemýšlet. Vznikly nám krásné plakáty, které nám přiblížily postavu, děj nebo prostředí knihy. Podívejte se sami.

Bára Horáková, vyučující Čj v 8.A

Fotogalerie




Zápis jednání školské rady ze dne 27. 5. 2019
1.7.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis ze zasedání školské rady ze dne 27. 5. 2019




Montessori třídy na cestách
24.6.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Co je nového v našich Montessori třídách? Žáci 2.C se loučili na výletě na farmu se svojí učitelkou Bárou, kterou brzy čekají rodičovské radosti a starosti. Učili se jehlou plstit ovčí rouno a vyrábět z kůže náramky. Ochutnali kozí sýr a dozvěděli se, jak se vyrábí. Mleli mouku na buchtu, kterou pak dostali k svačině. Naučili se, kolik má kráva žaludků a jak se líhnou kuřata. Pozorovali čerstvě narozená kůzlata a někteří odvážlivci si dokonce zkusili podojit kozu. Návratem z farmy ale nebyl s výlety v žádném případě konec. Všechny tři Montessori třídy se společně vypravily na školu v přírodě, kde se kromě učení venku na trávě na piknikových dekách koupalo v bazéně s lezeckou stěnou, chodilo na túry, vyráběly herbáře, stavěly domečky v lese a děti měly spoustu času na to, aby se seznámily napříč třídami. Právě spolupráce mladších a starších dětí je pro Montessori vzdělávání typická a snažíme se o ni i v našich třídách.

Kateřina Šantúrová, rodič ze 2.C

Děti učí rodiče
24.6.2019 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


Víte, jak se násobí v Indii? A jak počítat s pomocí násobící tabulky? Tušíte, co mají společného slovní druhy a různě barevné geometrické tvary? Předposlední červnové úterý tohle všechno (a nejen to) vysvětlovaly děti z Montessori tříd svým rodičům. Většina dospělých totiž vůbec netušila, jak se pracuje s pomůckami, které jejich děti celý rok ve škole používaly. Dívky a chlapci ze všech tří tříd, v nichž se pracuje s prvky Montessori pedagogiky, si o pomůckách připravili prezentace a rodičům názorně předváděli, co a jak se s nimi naučili. Kromě metod násobení, které dosud neznali, se dospělí dozvěděli spoustu informací o sopkách a ptácích, slovních druzích a různých mluvnických jevech. A co se za to odpoledne naučily děti? Že když něco prezentují, musí mluvit pořádně nahlas.

zapsala: Kateřina Šantúrová, rodič ze 2.C

FOTOGALERIE


Prezentace projektu Město do kapsy
23.6.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Minulý týden v pondělí třídy 6. A, B, Montessori 3. C a školní družinka 4. A, B, C prezentovaly projekt MĚSTO DO KAPSY, který probíhal na Korunce od září 2018. Témata, kterými se třídy zabývaly, byly: OVZDUŠÍ - PRAŠNOST, DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ, VODA A ZELEŇ. Žáci se věnovali tématům individuálně a s rozdílnými názory a nápady.

Projekt přišli podpořit hosté z Magistrátu hlavního města Prahy 7, Ekocentra Koniklec, předsedkyně školské rady a vedení školy. Pochvalou opravdu nešetřili. Bylo to pro nás všechny zajímavé, poučné a rádi bychom pokračovali v dalším díle.

Projekt připravilo a odborně vedlo EKOCENTRUM KONIKLEC, v letošním roce se projektu zúčastnilo jedenáct pražských škol. Bližší informace se dočtele na: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/category/projekty/mesto-do-kapsy/.

Mgr. Dagmar Mikešová

Projekt třídy 7. A a 8. B - pozvánka na prezentaci pro děti a rodiče
10.6.2019 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče,

tímto bychom Vás rádi pozvali na Kulturotéku, která se bude konat v pátek 14. 6. od 15:00 v ZŠ Korunovační. Připravili jsme si stínové divadlo, výstavu našich výtvorů a zeměpisná videa. Výstava bude v 8. B a v přiléhajících chodbách. Videa se budou promítat v naší kmenové třídě a na stínové divadlo se můžete těšit v učebně fyziky. Stínové divadlo odehrajeme během hodiny dvakrát (v 15:10 a v 15:40). Nebojte se, v průběhu Kulturotéky Vám bude k dispozici průvodce.

V dopoledních hodinách budeme program uvádět našim mladším spolužákům a odpoledne se budeme těšit na Vás.

Děkujeme, že dorazíte.

S pozdravem, 7. A, 8. B a učitelé: Barbora Horáková, Tereza Richtrová, Josef Vališ, Eliška Smíšková a umělci: Lucie Charouzová, Pavel Humhal, Jaroslav Raušer


DVŮR DOKOŘÁN- pozvánka na dvorkovou slavnost
10.6.2019 korunka.org AKTUALITY

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA
5.6.2019 korunka.org AKTUALITY


POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA, ZŠ KORUNOVAČNÍ, PRAHA 7

Budeme rádi, pokud máte zkušenosti a zájem, abyste se přihlásili do poptávkového řízení na architektonickou studii - rekonstrukce dvora. Všechny podrobnosti a informace naleznete v přiložených dokumentech (Zadání studie, stav - situace dvora a fotodokumentace).

Za realizační tým Tomáš Komrska, ředitel školy

Poptávkové řízení: Architektonická studie dvora ZŠ P-7 Korunovační



Příloha: Dokumentace současného stavu




Poznávací zájezd do Toskánska se povedl !
2.6.2019 korunka.org AKTUALITY


Čtyřicet tři žáků ze 7. - 9. ročníku navštívilo minulý týden Toskánsko. Poznávací zájezd byl zaměřený na historii regionu, umění období renesance, ale i na poznávání zajímavých míst a městských center. Podle plánu jsme postupně viděli Florencii, Pisu, lázeňské městečko Montecatini, kde jsme bydleli ve velmi příjemném hotelu, přímořské městečko Viareggio, kde jsme se asi jako první odvážlivci před sezónou vykoupali v moři, ale i další zajímavá místa. Do Florencie jsme se vrátili poslední den do galerie Uffizi, vyšlápli jsme na krásnou vyhlídku nad město, vrátili se do turisty přeplněného historického centra. Město, jehož umělci, řemeslníci, myslitelé, ale i bohatí kupci a bankéři dali světu renesanci, si dodnes zachovalo své kouzlo. Při odjezdu jsme si snad všichni říkali, sem se musíme někdy vrátit…

Velké poděkování patří profesionálním řidičům, skvělé sympatické paní průvodkyni, která Toskánsko velmi dobře zná a trpělivě nám předávala po celou cestu zajímavé informace o umění, historii, ale i o současné Itálii (jídlo, zvyky, svátky, rodina, děti, cestování apod.). Děkujeme také p. Roztočilové z CK GEOPS, která pro nás poznávací zájezd na míru zařídila v rekordním čase.

Tomáš Komrska

FOTOGALERIE


Předškoláci na lodi
9.5.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Děti z přípravné třídy se umístily na 1. místě ve výtvarné soutěži Moje země - má vlast. Odměnou jim byla návštěva Muzea Karlova mostu a také plavba lodí.

Celý výlet se náramně vydařil. Počasí bylo objednáno - svítilo sluníčko, bylo teplo, takže děti mohly svačit na Kampě a sedět na schodech na Křížovnickém náměstí a kreslit Staroměstskou mosteckou věž. V muzeu se dozvěděly, jak se ve středověku stavěly mosty, dokonce viděly v podzemí část mostu Juditina. A z lodi si zase mohly prohlédnou krásy Prahy. Vidíme je znovu a znovu a stále nad nimi žasneme…

TU

FOTOGALERIE


Oznámení rozhodnuti přijetí - přípravná třída k 3.5.2019
3.5.2019 korunka.org AKTUALITY


Oznámení rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy - k 3.5.2019




Třída 1.C V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
26.4.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Čtvrteční dopoledne 25. 4. se 1. C Montessori vypravila na prohlídku skleníků Botanické zahrady v Praze 2 Na Slupi. Většina dětí znala Botanickou zahradu v Tróji a zahrada Na Slupi byla jejich premiérou. Využili jsme možnosti průvodcovské služky a slečna nás seznámila interaktivní formou včetně ochutnávek s tropickým pralesem, vlhkými subtropy a pouštními oblastmi. V zahradě ovšem žije i řada drobných živočichů jako žabky a ptáci. V jezírcích a akváriích jsme mohli vidět rybky z různých biotopů a v neposlední řadě nám dělali společnost velcí papoušci, kteří obývají obrovskou voliéru u vchodu do skleníků. Řada z nich byla odebrána z nevhodných podmínek či pašerákům, ale v hejnu v obří voliéře se jim daří velmi dobře. Po prohlídce skleníků jsme si prošli i venkovní zahradu, geopark a posvačili na louce. Množství zážitků jsme zpracovávali i druhý den v rámci výtvarných činností.

Bc. Karolína Mochanová


Zařazení dětí do třídy Montessorri - losování dne 25.4.2019
26.4.2019 korunka.org AKTUALITY


Do třídy Montessori byly zařazeny losováním dne 25.4.219 tyto děti s rovností bodů 7 dle kritérií zveřejněných na korunka.org:

Podle registračních čísel žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání: 258, 185, 227, 163, 217, 173, 271, 269, 223, 219, 166, 210, 183.

V rámci losování byli losováni také tři náhradníci s přednostním přijetím v případě uvolnění místa ve třídě Mnontessori a to v tomto pořadí: 245, 260, 201.

Pro úplnost úvádíme děti přijaté do třídy podle nastavených kritérií s počtem bodů 8: (trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy a sourozenec), jsou to děti se zaevidovanými žádostmi o přijetí k základnímu vzdělávání pod čísly: 171, 172, 184, 187, 206, 234, 235, 252, 267, 270.

Všem rodičům děkujeme za perfektní spolupráci a trpělivost. Schůzka pro rodiče dětí nepřijatých v losování do programu Montessori bude v pondělí od 17 hod. v jídelně školy.

Tomáš Komrska, ředitel školy


KORUNKA A DIVADELNÍ FESTIVAL
26.4.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Letos již potřetí se zúčastnil divadelní kroužek naší školy - Divadlo Fantazie - festivalu Prahy 7, které probíhalo stejně jako v minulých letech na ZŠ Ortenovo náměstí v Praze. Přehlídka divadelních souborů Prahy 7 se konala ve čtvrtek 25. dubna. Svoje vystoupení zde měly všechny věkové kategorie od MŠ až po 2. stupeň ZŠ.

O všechny herce bylo dobře postaráno - na každého herce čekalo chutné občerstvení a na konci pěkný diplom na památku s malou hračkou a jako odměna akrobatické vystoupení klauna Vaška. Všichni herci velmi dobře reprezentovali naši školu a zaslouží si velké poděkování za snahu a píli při přípravě!

Ivana Glasová

Program festivalu


Spaní ve škole - Noc s panem Andersenem
25.4.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Nevíte, že se velryby pasou? Nevíte, že velryby zpívají? Předškoláčci a děti z 1.B to ale už ví. A nejen to. Od začátku dubna se děti seznamovaly s životem v mořích a oceánech. Četly si v encyklopediích, prohlížely si zajímavé mořské živočichy i rostliny. Byly tak dobře připravené na Noc s panem Andersenem, která nesla název Podmořský život. Ve čtvrtek 11.4. je večer přivítal sám pan Andersen a přivedl s sebou hosta - paní Brunnerovou, autorku dětských knížek. Večer pokračoval velkým putováním školou, provázený čtením. Protože všechny skupiny splnily zadané úkoly, mohly se všechny děti ponořit pod mořskou hladinu a slyšely zpěv velryb. Celou dobu s nimi byla velrybí přítelkyně Varvara, hrdinka knížky a zároveň i skutečná žijící velryba. V pátek 12.4. se děti po probuzení a voňavé a bohaté snídani od maminek přesunuly do ateliéru školy. Ve skupinách koláží vytvořily další báječné mořské ryby.

TU


BAREVNÉ VELIKONOČNÍ DNY NA KORUNCE
22.4.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Jako každý rok na Korunce probíhaly BAREVNÉ VELIKONOČNÍ DNY v době od 15. - 17. dubna. Zapojily se třídy, školní družinka i školní jídelna. Pondělí bylo červené, úterý bylo žluté a středa byla zelená. Všichni jsme si to společně užili, prohlédněte si fotografie.

Tým ŠD

Fotogalerie



Barevná jídla


Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vdělávání
17.4.2019 korunka.org AKTUALITY


Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vdělávání č.j. 178/2019




Frankenstein - literární projekt 8. A a 8. B
14.4.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V týdnu, kdy se naši spolužáci vypravili na lyžařský kurz, jsme měli spojenou výuku. V hodinách českého jazyka a literatury jsme poslouchali audioknížku s poutavým příběhem Frankensteina. V tomto díle z období romantismu jsme si uvědomili nosné myšlenky, které bychom mohli vztáhnout i do dnešní společnosti.

Během poslechu jsme příběh přenesli libovolnou formou na papír- líčení krajiny, komiks, myšlenková mapa, brainstorming, podvojná kresba, charakteristika postavy a její vývoj, dokonce vznikla i facebooková komunikace mezi Frankensteinem a jeho netvorem. Vytvořili jsme zajímavá díla, která si můžete prohlédnout na nástěnce ve druhém patře.

žáci 8. A, 8. B a jejich učitelky českého jazyka Barbora Horáková, Tereza Richtrová

Fotogalerie


Angličtina ve 3. ročníku - projekt MY HOUSE
13.4.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Žáci 3. tříd dostali za úkol vytvořit ve skupinách jednotlivé pokoje, které podle své fantazie vybavili. Útulné obýváky, pokojíčky, krásné koupelny a vybavené kuchyně vytvářeli z kartonů a krabiček, ruliček, kousků látek či bavlnky. Své pokoje potom anglicky prezentovali spolužákům z vedlejší skupiny. Práce se většině dětí povedla, děkujeme za přípravu a snahu.

Vyučující anglického jazyka T. Richtrová a R. Frková

Fotogalerie


Výroba robotů ve 4.C
11.4.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Děti ze 4. třídy se vrhly na výrobu robotů. Měli jste je vidět! Aranžovaly krabice, stříhaly je, lepily, daly si záležet i na maličkostech. Pracovaly v menších skupinkách - nejdříve přišla na řadu burza nápadů, pak hlasováním vybraly vítězný nápad a pustily se do promýšlení. Realizace nejzajímavějších návrhů jim zabrala více než 3 vyučovací hodiny. Někteří roboti mají i dálkové ovládání a manuál! Přijďte se podívat, roboti stojí za zhlédnutí! (Jsou v přízemí vedle 4.C).

Blanka Dvořáková


3D květy v březnovém kreativu
11.4.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Během března jsme s dětmi vyráběly náušnice. Vzhledem k oblíbenosti tohoto výrobku se budou vyrábět znovu na začátku května, aby děti měly dárky ke Dni matek. Od pondělí 8. 4. do pátku 26. 4. se budeme věnovat tvorbě 3D květů z barev na sklo a drátku.

Za ŠD Mgr. Tereza Blažková


Jaro se probouzí, my také
10.4.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Botanický kroužek pro čtvrté třídy pod vedením Eleny a Dáši probíhá od října 2018. Jaro je v plné své kráse a my s dětmi osázeli jařenkami kameninové květníky, které zdobí vchod do školní jídelny. Primule, první poslové jara přitahují oči každého dítěte i dospělého. Bio třída se nám začíná probouzet a žáci čtvrtých tříd se s velkým nadšením pustili pod vedením Eleny do okopávání, kypření, protrhávání máty a sázení bylinek. Pažitka (šnitlík), líbeček, majoránka, petrželka, oregano, rukola a šalvěj už zdobí náš dřevěný truhlík. Rádi bychom za pomoc a koupi jarních kytiček a bylinek poděkovali jedné z maminek ze třídy 4. C), která přispěla tímto užitečným darem pro náš kroužek. Těšíme se na bylinkové mňamky a koktejly.

Bc. Elena Masaryková, Bc. Dáša Mikešová

Fotogalerie


INFO O ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 18.3.2019
30.3.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA

Dne 18.3.2019 proběhlo zasedání školské rady. Na zasedání byli přítomni zvolení zástupci z řad rodičů, učitelů i zřizovatele. Schůze se dále zúčastnil i ředitel školy. Na schůzi byly diskutovány možnosti rekonstrukce dvora školy a části budovy (vstup z ulice Sládkova), problémy s opravou elektroinstalace v budově, otázka aktualizace webových stránek školy a kontaktů na jednotlivé členy školské rady. Další schůze školské rady je naplánována na 27.5.2019.

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 18.3.2019

Kontakty na členy školské rady


Školní družina vynáší Moranu a vítá jaro!
26.3.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Dne 13. března se školní družina vydala na misi. Jejím úkolem bylo definitivně zavřít dveře za zimou a přivést jaro na Korunku. A přesně k tomu nám posloužila Morana, ženská postava ze slámy, se šátkem na hlavě, zdobena skořápky z vyfouknutých vajec, kterou si děti vyrobily, po vzoru staré lidové tradice.

"Smrt chodí po vsi, má veliký vousy.

Už nemůže choditi, musíme ji nositi.

Od města k městu, neseme nevěstu,

Jestli nám nic nedáte, tak si ji tu necháte!

...až daleko za Letnou jste mohli slyšet tento dětský "chorál". Procházkou přes Stromovku jsme dorazili na vytyčené místo u Vltavy, kde měla být naše mise zakončena. Pochopitelně nemůžeme udat přesné místo, vzhledem k ochraně našich malých agentů jara. Morana ověnčena plameny byla hozena do vody a za veselého vřískotu všech zúčastněných odplula za obzory. Na oslavu našeho úspěchu jsme si zahráli ještě několik her ve Stromovce a následně šli oznámit na Korunku - MISE SPLNĚNA - všichni agenti vpořádku! Bylo nám potěšením přivítat jaro a těšíme se na další společné výzvy!

Za ŠD agentky Beáta a Ivana


VČELKY A JEJICH ŽIVOT
25.3.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Jedno únorové čtvrteční odpoledne proběhla u nás ve škole přednáška odborníka na včely a vedoucího včelařského kroužku pro děti, člena Českého svazu včelařů, pana Jiřího Cafourka, který přijel z Rakovníka.. Na slovo vzatý odborník mluvil o významu včel a užitečného hmyzu v přírodě. Přednáška proběhla formou řízené besedy a prezentace na interaktivní tabuli. Děti se dozvěděly, jak můžeme včely chránit, pomáhat a proč - celosvětově bohužel ubývá hmyzu, což může mít katastrofální globální následky týkající se nerovnováhy v přírodě. Proto výchova dětí k ochraně hmyzu a přírody vůbec je velmi důležitá. Život včel je velmi zajímavý a pro lidstvo prospěšný. Přírodovědná přednáška byla velmi zajímavá a naučná.

Včela medonosná - Apis mellifera

Vysoce sociální hmyz s velmi vyvinutým způsobem komunikace a dokonalou dělbou práce. Rozeznáváme matku (lidově královnu), trubce a dělnice - všechny tři skupiny se vzájemně liší velikostí, vzhledem, způsobem života i vývojem. Tělo je rozděleno na tři části - hlava, hruď a zadeček. Hlava je trojúhelníková s nápadně velkýma složenýma očima, tykadly, kusadly a sosákem. Hruď nese dva páry blanitých křídel a tři páry nohou (každý pár mírně jiný - slouží k odlišné činnosti). V zadečku je většina vnitřních orgánů (trávicí a vyměšovací ústrojí, cévní a nervová soustava, medný váček, vzdušnice i žihadlo).

Ivana Glasová, Beáta Kůdelová

MASOPUST 2019
25.3.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


MASOPUSTNÍ STŘEDU 6. BŘEZNA JSME SI PĚKNĚ UŽILI, POČASÍ NÁM PŘÁLO, SLUNÍČKO SE I NA CHVÍLI UKÁZALO. TÉMĚŘ 60 DĚTÍ, NĚKTERÉ S MASKAMI, VYRAZILO ZE ŠKOLY ZA ZPĚVU PÍSNĚ "ŠVÉDSKÝ TROJSTĚŽNÍK VASSA" DO STROMOVKY. NA DOLNÍM HŘIŠTI POROTA VYBRALA NEJPOVEDENĚJŠÍ, KTERÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH SOUTĚŽÍCH VEDLY SVÉ TÝMY.

¨ VÍTĚZNÉ MASKY, KTERÉ BYLY ODMĚNĚNY KNIŽNÍ ODMĚNOU: MEDŮZA, PES BLECHAVEC, MOŘSKÁ SÍŤ A PAPOUŠEK.

SOUTĚŽILO SE V PEXESECH, ŠTAFETĚ DRUŽSTEV S PINPONGOVÝMI MÍČKY A SKLÁDÁNÍ PUZZLE S JMÉNY: JIŘÍ Z PODĚBRAD, FERDINAND DOBROTIVÝ, KAREL IV, PŘEMYSL OTAKAR II.

PRÉMIOVÁ OTÁZKA ZNĚLA: CO SPOJUJE JMÉNA V TAJENKÁCH?

V KONEČNÉM BODOVÁNÍ ZVÍTĚZILO DRUŽSTVO MOŘSKÉ SÍTĚ A VŠICHNI JEHO ČLENOVÉ PO ZÁSLUZE OBDRŽELI VĚCNÉ CENY. A ABY TO OSTATNÍM ÚČASTNÍKŮM NEBYLO LÍTO, PAMATOVALI JSME NA NĚ TAKÉ DROBNÝMI CENAMI.

NAKONEC JSME SE VŠICHNI PUSTILI DO MASOPUSNÍCH KOBLIH A KOLÁČKŮ, KTERÝCH NÁM DÁŠA OBSTARALA DVA VELIKÁNSKÉ KOŠÍKY. MŇAM! DĚKUJEME HAMISCHOVI, VLÁĎOVI, PEPOVI, VOJTOVI, JIRKOVI A ANČÍ Z TÁBOROVÉHO SDRUŽENÍ JEDEM ZA POMOC A PODPORU, TEREZCE ZA FOTOGRAFICKOU DOKUMENTACI, HAMISCHOVI ZVLÁŠTNÍ DÍK ZA OBĚTAVÝ KYTAROVÝ DOPROVOD. NA PŘÍŠTÍ ROK SE NA VÁS TĚŠÍME

ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU ELENA a TEREZA



Fotogalerie


Školní dvůr a možnosti jeho využití - inspirace, diskuse
21.3.2019 korunka.org AKTUALITY


Zveme vás tímto jménem Školské rady při ZŠ Korunovační a Spolku Korunka k účasti na akci - "Školní dvůr a možnosti jeho využití - inspirace, diskuse". Akce se bude konat tento víkend (23. – 24.3.2019), v rámci charitativního bazaru pořádaného na dvoře naší školy Spolkem Korunka. Bude probíhat nepřetržitě po dobu konání bazaru a jejím cílem je sesbírat inspirativní podněty na případnou úpravu školního dvora tak, aby co nejlépe sloužil zájmům dětí a učitelů naší školy. V rámci akce budou umístěny mapy dvora, do které bude možné podněty zapsat či zakreslit, dále zde budou vyvěšeny fotky inspirativních projektů k hodnocení, v sobotu pak na místě bude i někdo z organizátorů akce pro diskusi.

Kateřina Kozáková za Školskou radu a Zuzana Novotná za Spolek Korunka



Revitalizace dvora - plánek




JIŽ TENTO TÝDEN SE NA VÁS TĚŠÍME NA CHARITATIVNÍM BAZARU PRO KORUNKU.
19.3.2019 korunka.org AKTUALITY


JIŽ TENTO TÝDEN SE NA VÁS TĚŠÍME NA CHARITATIVNÍM BAZARU PRO KORUNKU. Nabízíme také bohatý doprovodný program i bohatou nabídku sponzorských darů, které můžete získat za slosovatelné dobrovolné vstupné nebo v tiché aukci. Děkujeme za vaši podporu. Spolek Korunka

Spolek Korunka

PLAKÁT S PROGRAMEM

SPONZOŘI CEN DO TOMBOLY

SEZNAM SPONZORŮ


VÝUKA V ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU - VODA JE ŽIVOT
18.3.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Středeční dopoledne vyrazila 6. A na výukovou výpravu do Zemědělského muzea, kde nás čekalo téma: VODA JE ŽIVOT. Zároveň je to další téma v našem projektu MĚSTO DO KAPSY. V muzeu se nás ujal pan lektor, který nám v učebně formou řízené besedy a prezentace seznámil s výukovým programem pro II. stupeň. Padly tam otázky: Co to voda vůbec je? Jakým způsobem jí získáváme? Kde jí je hodně a málo? Jaké je její využití? Rozdíl mezi slanou a sladkou? Nejdůležitější pro nás všechny bylo, že voda je vzácný dar a neměli bychom s ní plýtvat. Někdy se to tak neděje a v jiných zemím populace strádá.

V rámci výchovně vzdělávací činnosti žáci vypracovali pracovní listy, spojeny s výukou předmětů Přírodopis, Zeměpis a Fyzika. Byla to křížovka - doplňovačka a sestavení skládačky puzzle, jak rozdělit vodstvo (oceány, moře, řeky, potoky atd…). Prošli jsme si část muzea zaměřené na vodstvo, vodní plochy od historie, až po moderní dobu. Výuková exkurze se nám všem líbila, děti dokázaly odpovědět na otázky a pochvala je neminula. Těšíme se na další výpravu.

Bc. Dáša Mikešová, Mgr. Andrea Prášilová



Fotogalerie


VÝUKA NA PRAŽSKÉM HRADĚ
18.3.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Čtvrteční odpolední vyučování třídy 4. A, B, C s Dášou a Elou strávily vyjížďkou na Pražský hrad. Čekala nás exkurze s řízenou besedou do královských skleníků plné jarních kytiček a cibulovin. Přišlo to,"ale"… V zahradě byla kilometrová fronta a čekání by bylo na dvě hodiny. Exkurze byla předem domluvená, bohužel nás tam dříve nepustili. Nenechali jsme se tím odradit a vyrazili na prohlídku. Od hradního příkopu nešla přehlédnout věž Daliborka, prošli jsme nádvořím, zastavili se u studny Radosti a kašny Štěstí. Další pokračování směřovalo ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Plečnikův menhir, socha Jiřího s drakem a v podhradí učebny výukových programů. Všichni jsme vnímali staletí, která jsou na Pražském hradě zapsána. Nezapomněli jsme ani na rynek, kde pravidelně probíhají trhy, prodej staročeských dobrot a řemesel. Rozloučili jsme se pohledem na královské vinice krále Karla IV. a pomalu jsme sestupovali po zámeckých schodech na Malostranské náměstí. Věříme, že odpolední dvouhodinová výuka se nám s náhradním programem vydařila a všichni si to užili. Těšíme se na další výpravu a dobrodružství.

Bc. Dáša Mikešová, Bc. Ela Masaryková

Fotogalerie


Chceme ještě známky?
3.3.2019 korunka.org DOKUMENTY


Máme odvahu změnit něco, v čem jsme vyrůstali?

V naší společnosti se dnes hodně mluví o neutěšené situaci ve školství. Jedním z důvodů je zřejmě nedostatek učitelů, z velké části způsobený nedostatečným finančním ohodnocením i nízkým společenským oceněním jejich práce. Většina lidí se přitom shoduje, že školy potřebují nastoupit cestu změn, které budou reflektovat proměny moderní demokratické společnosti 21. století a budou tak lépe schopny pomoci současným dětem připravit se na svůj budoucí nejen profesní život.

Zřejmě se shodneme, že bychom si přáli, aby se naše děti cítily ve škole bezpečně, aby se učily v přátelském a respektujícím prostředí, aby ve třídě panovala atmosféra spolupráce dětí s učitelem i mezi dětmi navzájem. Cílem všech zúčastněných tedy zřejmě je, aby děti měly svou školu rády, aby se do ní těšily a vzdělávání tak bylo přirozeným a příjemným pokračováním objevováním světa kolem.

Následujícími řádky bychom chtěli začít debatu o tom, jaké změny by konkrétně naší škole prospěly. Pojdme si dnes položit otázku: mají na výše uvedené vliv známky? Jsme přesvědčeni, že ano - a nejsme sami :.

Řada rodičů úspěšných dětí zastává názor, že dobré známky jsou pro jejich děti odměnou, která jim pomáhá dosahovat dobrých výsledků v učení. Rodiče, kteří sami neměli ve škole dobrý prospěch, ale nejen ti, si naopak často myslí, že známkování nenastartuje u méně úspěšných dětí touhu se zlepšit, ale naopak funguje jako velký strašák. Neurovědci zkoumající způsob, jakým pracuje dětský mozek, dokládají, že dítě, které se učí ve stínu strachu ze špatné známky, není schopné se efektivně učit a výsledky jeho učení budou mnohem slabší, než kdyby se učilo v prostředí pohody a radosti. Učení, zejména takové, při kterém si dítě dlouhodobě osvojuje znalosti a dovednosti, je proces, který je ovlivněn mnohem více faktory než jen vnější motivací.

Děti se nemají bát špatných známek, ani se nemají bát kvůli známkám udělat chybu. Chyba je průvodním znakem procesu učení. Pokud se děti bojí udělat chybu, budou se vyhýbat těžkým úkolům, a tím se i méně naučí. Zároveň se kvůli známkám naučí méně i talentované děti, jelikož s menším úsilím dosáhnou na jedničku a pak je s otazníkem, jestli se najde v rámci tradiční výuky prostor pro využití jejich potenciálu.

Známkování má zřejmě také fungovat jako ukazatel toho, co je ještě třeba procvičit či zopakovat. Asi panuje shoda v tom, že dítě by mělo dostat od učitele zpětnou vazbu o svých pokrocích. Pro ohodnocení progresu dítěte je však vhodnější slovní hodnocení, které školský zákon zakotvuje jako rovnocennou alternativu ke známkám. Slovní hodnocení se soustřeďuje na pokroky v učení za určitou dobu žáka samotného a tím přirozeně nevede k nežádoucímu veřejnému srovnávání dětí navzájem. Aplikace špatných známek (v dobré víře motivovat ke zlepšení) naopak vyvolává v mnohých dětech pocity ponížení. Atmosféra spolupráce dětí ve třídě se pak snadno změní v nepřátelství vůči těm úspěšnějším (hojné rozšíření slova šprt toho budiž dokladem).

V neposlední řadě, jako velmi problematický se ukazuje aspekt objektivity známkování, plynoucí z toho, že složitý proces ohodnocení pokroku ve studiu je zredukován do pěti stupňů 1 - 5. Profesor Zdeněk Kolář, autor knihy Hodnocení žáků k tomuto aspektu říká: "Vedl jsem diplomovou práci, v níž autorka prokázala, že za stejný výkon mohou děti dostat známku rozdílnou až o tři stupně."

Rádi bychom začali debatu o budoucnosti Korunky odsud. Nechceme se zamyslet nad tím, zda známkování skutečně potřebujeme? A hlavně, zda je skutečně potřebují naše děti? Jsme přesvědčeni, že pokroky každého dítěte lze ohodnotit a případný neúspěch napravit mnohem lépe jiným způsobem zpětné vazby, než prostřednictvím stupňů 1 - 5.

Petr a Kristina Koldinští, rodiče z přípravné třídy

Děkuji rodičům za odvážné zahájení diskuze o hodnocení, známkách a motivaci dětí. Jejich otázky považuji za plně legitiní. Připravuji on-line anketu, která možná napoví něco i o názoru dalších rodičů naší školy. Tomáš Komrska

Pozvánka na tradiční charitativní bazar
2.3.2019 korunka.org AKTUALITY


POZVÁNKA NA BAZAR A PODROBNÉ INFORMACE




Kreativ v únoru
1.3.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Během února probíhal projekt zaměřený na výrobu vyplétaných přívěsků ve tvaru srdce. Účast byla mimořádně vysoká a překvapily zejména žákyně čtvrtých tříd, které využily každou volnou chvíli, aby mohly vyrábět. Dalším projektem budou ketlované náušnice, které byly velice oblíbené v minulých letech, a předpokládám, že účast bude opět hojná. Těším se na všechny, kteří přijdou tvořit.

Za ŠD Mgr. Tereza Blažková


Lyžařský kurz se povedl
1.3.2019 korunka.org AKTUALITY


V posledním únorovém týdnu vyjeli sedmáci na lyžařský výcvikový kurz do Náchodské boudy. Přidali se k nim mladší i starší spolužáci, pro které kurz nebyl povinný. Skupina našich lyžařů měla velké štěstí na krásné počasí, děti se obešly bez větších úrazů a tak se dá říci, že lyžák se opravdu povedl. Děkuji pedagogickému doprovodu Andree Prášilové, Lukáši Krunčíkovi, Blance Dvořákové a Beátě Kúdelové za skvělou akci pro děti.

Tomáš Komrska



Fotogalerie


Spolupráce umělců a učitelů na naší škole
1.3.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V letošním roce se tři pedagogové ze ZŠ Korunovační zapojili do projektu Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, který podporuje spolupráci učitelů s umělci přímo ve výuce. Umělci působili v hodinách již v prvním pololetí, v tom druhém spolupráce pokračuje s tím, že na závěr roku bude ukončena výsledkem společné práce dětí, učitelů a umělců.

Tanečnice Lucie Charouzová vede společně s paní učitelkou Horákovou hodiny literatury v 7. A. Výuka se opírá o výběr témat a textů, se kterými potom pohybově a tvořivě pracují. Pomocí pohybu se učí vyjadřovat příběh a své pocity z něj. Mezi literárními tématy byly biblické příběhy, antické divadlo, bajky, kroniky, pověsti. Poté se žáci přesunuli do Anglie a zkusili se vžít do rolí Romea a Julie. Nyní se v českých vodách věnují nejznámější sbírce balad od Erbena. Během hodin si sedmáci vyzkoušeli kolektivní a pohybové aktivity, dramatizaci, pantomimu s dabováním, rádiové vysílání, psaní příběhů nebo hlasitý přednes. Hlavním cílem je, aby se žáci naučili spolupracovat, společně tvořit a navzájem se kvalitně ohodnotili. V závěru školního roku by si měli připravit vlastní téma, literární či filmovou předlohu a způsob ztvárnění. Hudební producent Jaroslav Raušer pomáhá v projektu pana učitele Vališe, který jej zasadil do dvou předmětů - občanské výchovy a zeměpisu. Žáci 7. A se tak učí propojovat zeměpisné a kulturní informace o vybraných zemích světa. Konečným výstupem jsou videa, která žáci sami natáčí, sbírají k nim veškerý materiál, sestříhají je a nahrají na youtube.com, kde budou k vidění pro ostatní. Na jedno z nich (o Antarktidě) se už můžete podívat: https://www.youtube.com/watch?v=zTVQgfBdUEc.

Sochař Pavel Humhal připravil pro 8. B v rámci literatury spoustu zajímavých témat a aktivit, které jsou propojeny s vybranými literárními směry a texty. Žáci během seznamování s literární oblastí vyzkoušeli různé techniky - práci s hlínou a sádrou, přírodními materiály, kresbu tuší nebo mlékem, využili komunikaci prostřednictvím dopisů i sociálních sítí apod. Na konci roku připraví malou výstavu svých výtvorů. Myslíme, že se všichni máme na co těšit.

Učitelé Tereza Richtrová, Bára Horáková a Pepe Vališ

Fotogalerie



Další info k projektu: 2017 – 2020 účast školy na projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. Informace na http://eurohudebka.cz. Financování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. (Aktivity: spolupráce učitelů s učiteli – umělci, společná příprava a realizace vyučovacích hodin, hudební aktivity žáků, kurz komponování elektronické hudby, vzdělávání pedagogů a další aktivity dle zájmu školy)


PROJEKT MIKROKLIMA ŠKOLY NA KORUNCE POKRAČUJE A BAVÍ NÁS
28.2.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


RÁDI BYCHOM INFORMOVALI RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY, ŽE PROJEKT MIKROKLIMA ŠKOLY NA KORUNCE POKRAČUJE. MŮŽETE SLEDOVAT NAŠE ČLÁNKY, PŘÍSPĚVKY, KTERÉ JSOU UVEDENY NA TÉTO INTERNETOVÉ ADRESE: https://www.mestodokapsy.cz/ PRVNÍ CELEK JE ZA NÁMI (VÝBĚR LOKALITY A OVZDUŠÍ). NYNÍ NÁS ČEKÁ DALŠÍ II. ČÁST VODA - VODSTVO. TĚŠÍME SE NA DOBRODRUŽSTVÍ V PŘÍRODĚ A SPOLUPRÁCI S EKOCENTREM KONIKLEC.

Bc. Dáša Mikešová


Projekt KROUŽEK PRO KAŽDÉ DÍTĚ pokračuj i v roce 2019
22.2.2019 korunka.org AKTUALITY


Potvrzení o účasti v zájmovém kroužku (potvrdí organizátor kroužku) a čestné prohlášení zákonného zástupce



Podrobná pravidla projektu Kroužek pro každé dítě



Leták projektu a kontakty



Další informace: Potrvzení účasti v kroužcích organizovaných školou vystavujeme v kanceláři školy, formuláře k vyplnění máme pro Vás připravené od pondělí 25.2.2019. Leták projektu a kontakty

Šesťáci stále čtou!
21.2.2019 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


V hodinách českého jazyka - literatury byla žákům 6.A a 6.B předložena četba nad rámec, jejímž cílem je motivovat děti ke čtení. Kromě povinných titulů, které při výuce prezentují, si tak mohou přečíst libovolnou knihu, která je úměrná jejich věku. Po odvedené a schválené práci si žáci zapisují názvy knižních titulů do tabulky umístěné ve třídě. Na nižších stupních se skrývají odměny jak individuální, tak skupinové. Mezi nimi například i úlevy od nepříliš oblíbených domácích úkolů. Na konci prvního pololetí byla bilance následující: pět žáků do konce ledna za sedmnáct (!) přečtených knih dosáhlo maximální odměny, kterou je diplom a nemalá sladká odměna. Ostatní je zanedlouho jistě doženou. Máme radost!

"Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj." - těmito slovy se kdysi vyjádřilbritský autor Oscar Wilde. Poměrně důležité je však upozornit na to, že by se nemělo zcela lpět na tom, jaký konkrétní prostředek si k utváření naší osobnosti zvolíme. Není přímo nutné mít kladný vztah výlučně ke knihám, přesto je v životě rozhodně užitečné z příběhů čerpat - ať už z filmových, hudebních, či literárních. Učíme se tak porozumět sobě i ostatním.

Jana Kloučková, třídní učitelka 6.B

Páťáci vybojovali první místo na turnaji v přehazované
21.2.2019 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


Dne 12.2.se třída 5.A zúčastnila turnaje v přehazované pořádáným v ZŠ Tusarova. I přes velkou nervozitu z prvního turnaje a silnou základnu domácích fanoušků jsme vybojovali 1.místo a postoupili tak do krajského kola. Turnaj byl velmi napínavý a emotivní, celý tým si sáhl na dno svých sil!

Info připravila Gábina Gošová

Zápisy ze zasedání školské rady
20.2.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy Praha 7, Korunovační 8 ze dne 7.1.2019



Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy Praha 7, Korunovační 8 ze dne 10.12.2018




INFO ŘEDITELE

Číslo účtu školy:
51-2510070227/0100

Číslo účtu školní kuchyně:
51-2510110217/0100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 A VÝHLED NA 2020 a 2021

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2018/19 - 2023/24

PROJEKTY, GRANTY, SPOLUPRÁCE

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Aktuální termíny a info
INFO výchovné poradkyně - přijímací řízení 2018/19

Přispívejte na OBĚDOVÉ KONTO MČ Praha 7 transparentní účet ČS a.s. 2003844339/0800


3in - vzdělávací program školy

DODATEK č.1 k 1.9.2013

DODATEK č.2 k 1.9.2016

DODATEK č.3 k 1.9.2017


Procházky školou
ŠKOLA PANORAMATICKÁ 2013

ŠKOLA PŘED VELIKONOCEMI 4/2012

JAK VAŘÍ SEDMÁCI 11/2011

TAJEMSTVÍ PŮDY 05/2010

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/09

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/08


Základní informace o škole
Pojetí výuky a výchovy Principy činnostního učení¨

Školní řád od 1.9.2013


Školní družina

Výchovný a vzdělávací program školní družiny k 1.9.2013


Školní jídelna
ANKETA PRO DĚTI

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK ODĚDY / ZDRAVÉ SVAČINY

ALERGENY - INFORMACE

ALERGENY - PLAKÁT (PDF)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Informace pro strávníky a rodiče

Přihláška ke stravování


Poradenské centrum školy
Kabinet rozšířené péče

Výchovná poradkyně - přijímací řízení


t
LOGO ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI


Partneři projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY


Počítadlo přístupů
počítadlo.abz.cz